Regulamin systemu mySitePro

  1. Właścicielem i twórcą systemu mySitePro jest firma Infoweb [www.infoweb.pl]
   Infoweb
   Smolec; ul. Wrzosowa 12a lok 3
   55-080 Kąty Wrocławskie
   NIP: 7342997158
  2. System mySitePro CMS  stworzony został dla dla firm i użytkowników indywidualnych, którzy  dzięki wygodnemu systemowi mogą w łatwy i szybki sposób samodzielnie zarządzać treścią swojej strony internetowej.
  3. Aby utworzyć stronę internetową w systemie mySitePro należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
  4. Opłata abonamentowa za stronę mySitePro dokonywana jest cyklicznie co roku. Opłata pokrywa:
   - stronę WWW w systemie mySitePro;
   - utrzymanie strony na serwerze;
   - adres WWW strony w domenie mysitepro.pl (np.: mojafirma.mysitepro.pl; istnieje możliwość podpięcia własnej domeny).
   Zobacz cennik mySitePro.
  5. Licencja obejmuje stronę WWW z usługą hostingową łącznie; upoważnia Klienta do użytkowania i zarządzania stroną WWW bez możliwości dalszej odsprzedaży czy dzierżawy strony.
  6. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi przed lub po upływie wykupionego okresu abonamentowego (opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi).
  7. W trakcie korzystania z systemu mySitePro a także po zakończeniu współpracy klient nie nabywa prawa własności do systemu mySitePro CMS, skryptów ani szablonów graficznych wchodzących w skład systemu mySitePro chyba, że któraś z usług wykonana została na indywidualne zamówienie za dodatkową opłatą.
  8. Zabronione jest używanie konta do naruszania stabilności i bezpieczeństwa systemu mySitePro oraz bezpieczeństwa i stabilności serwera, na którym działa system mySitePro.
  9. Zabroniona jest odsprzedaż lub dzierżawa konta osobom trzecim bez wcześniejszego uzgodnienia tego z firmą Infoweb.
  10. Za udostępnienie panelu administracyjnego osobom trzecim (w tym ujawnienie loginu i hasła do systemu) oraz mogące wyniknąć z tego konsekwencje Infoweb nie ponosi odpowiedzialności.
  11. Zabronione jest przechowywanie na koncie oraz udostępnianie z poziomu strony WWW materiałów pornograficznych, wszelkiego rodzaju treści erotycznych, pirackiego oprogramowania (do którego zalicza się m.in. MP3 nie swojego autorstwa) oraz programów mogących naruszyć stabilność systemu; innych treści i informacji naruszających przepisy prawa.
  12. Infoweb zastrzega sobie prawo zmiany cen kont i postanowień tego regulaminu z poinformowaniem użytkowników serwera o tych zmianach, przynajmniej z tygodniowym  wyprzedzeniem.
  13. Infoweb nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane umieszczane na serwerze. Odpowiedzialni są właściciele kont. Właściciel serwera może ujawnić dane osobowe osoby naruszającej prawo, ale tylko pod nakazem odpowiednich władz.
  14. Infoweb zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony klienta jeżeli opóźnia się on z płatnością o ponad 14 dni roboczych.
  15. Infoweb zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta systemu mySitePro podając klientowi  konkretny powód; bez zwrotu pieniędzy. (Taki przypadek jak dotąd nie miał jeszcze miejsca).
  Copyright 2007-2018 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
  Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl